Bosnia & Herzegovina

Bosna i Hercegovina je zemlja koja ima odličan geografski i geostrateški položaj na putu između Istoka i Zapada, Mediterana i Kontinenta, zemlja koja posjeduje prirodna bogatstva, atraktivne lokacije, tradiciju industrijskog kvaliteta i dobro razvijenu trgovinu.

Poduzeća u BiH imaju bogatu tradiciju uspješnog sudjelovanja u međunarodnim projektima širom svijeta, kao i obrazovanu i sposobnu radnu snagu. Jače strane naše države za privlačenje investicija su: stabilna valuta (KM) vezana za euro, ekonomija otvorena prema EU, najniži stepen inflacije u jugoistočnoj Europi, niski troškovi distribucije i ispunjavanje vremenskih rokova kada se radi o dostavi proizvoda, kvalitet proizvodnje ISO i drugi industrijski certifikati.

Bosna i Hercegovina posjeduje odličnu telekomunikacijsku mrežu, kao i tehnološke centre koji pružaju mrežu podrške svjetskog kvaliteta za ICT kompanije. Što se tiče industrije, BiH je bila centar metalske industrije u nekadašnjoj Jugoslaviji, posjeduje prirodne resurse, olovo, bakar, cink, željezo, boksit.

53% naše države pokriveno je šumama, sa preko 2 miliona hektara šumskog zemljišta, što je odlična prilika za razvoj i uspjeh drvne industrije. Ovo su samo neke od prednosti Bosne i Hercegovine koja predstavlja idealno mjesto za ulaganje i razvijanje vlastitog biznisa, a u nastavku Vam donosimo kratki video koji prikazuje i objašnjava kakve sve potencijale naša zemlja ima.

Ponuda